Máchův kraj

oficiální stránky turistické destinace

Cyklovýlet starobylou Mariánskou cestou

Doksy – Mariánská cesta – přejezd přes silnici Bělá-Kuřivody - Radechov – příjezd na silnici Dolní Krupá-Bělá - Bělá pod Bezdězem – 43 km Středně těžký výlet vedený převážně po lesních cestách. Vhodný pro trekingová a horská kola.

Vydáte se po trase č. 25 ve směru na Břehyň, minete první rozcestí cyklotras č. 25 a 3045, pojedete kolem hájenky U Tří borovic a po příjemné úzké asfaltové silničce se na 5. km napojíte na tzv. Mariánskou cestu. Za 1,5 km přijedete k druhému rozcestí tras č. 25 a 3045. Zde pojedete stále rovně, minete odbočku trasy č. 3045 směrem na Bezděz a pokračujete již po lesní cestě stále rovně až k silnici Bělá – Kuřivody (11,5 km). Pojedete rovně přes silnici do lesa dále po Mariánské cestě až přijedete pod Radechov (kopec vysoký 392 m). Po prudším krátkém stoupání po nezpevněné lesní cestě přijedete na Radechov k hájovně. Odsud po asfaltové silničce sjedete na silnici Bělá p. Bezdězem – Dolní Krupá, odbočíte vpravo a pojedete do Bělé pod Bezdězem. Zde se napojíte na cyklotrasu č. 3045 a po ní dojedete do obce Bezděz. Z Bezdězu sjedete po cyklotrase č. 0060 k odbočce na vlakové nádraží Bezděz, budete pokračovat stále rovně po trase č. 0061 až k odbočce Pankrác. Zde se napojíte vpravo na cyklotrasu č. 0014 a po ní po úzké asfaltové silničce dojedete přes Okna, Oboru až do Doks.

Za zhlédnutí stojí:

Mariánská cesta – starobylá obchodní cesta spojující Doksy s Mnichovo Hradištěm, dvěma body panství Valdštejnů. Název snad získala podle obrazů znázorňujících Pannu Marii, které byly přibity na stromech podél cesty.

Radechov – vrch (392 m) pokrytý bukovým lesem, mezi 24 zjištěnými druhy ptáků je nejvzácnější chráněný holub doupňák. V roce 1999 byl vyhlášen Velký Radechov přírodní památkou. Celý prostor byl do počátku devadesátých let vojenským újezdem. Předtím byl Radechov využíván jako honitba, k tomuto účelu byl postaven v polovině 19. stol. u hraniční cesty lovecký zámeček.

Bělá pod Bezdězem –  Město Bělá pod Bezdězem vzniklo přenesením práv města, jež se rozkládalo na úpatí kopce Bezdězu a trpělo nedostatkem vody, na místo při potoku Bělá. Svolení k tomu dal král Václav II. roku 1304.

V Bělé stojí za zhlédnutí:


Bělský zámek, který byl postaven na místě původní tvrze v letech 1582 – 1615. Koncem 17. století byl barokně upraven. V 19. století byla v zámku proslulá vyšší lesnická škola, na které učil dr. Emanuel Purkyně, syn českého významného přírodovědce Jana Evangelisty Purkyně. V roce 1941 byly do zámku přeneseny muzejní sbírky z nedalekého augustiniánského kláštera. Dnes se v zámku nachází muzeum se stálou expozicí Historie Podbezdězí. Pozornost vzbuzují zejména doklady o vztahu Karla Hynka Máchy či Bedřicha Smetany k Bělé a jejímu okolí.

Česká brána

Bělá pod Bezdězem byla opevněna hned při svém založení na počátku 14. století. Hradby byly opatřeny pěti branami a malou brankou „Fortnou“, kudy se chodilo pod město pro vodu. Jedinou dochovanou branou je brána západní, zvaná Česká. Prostá stavba čtvercového půdorysu o stranách 9,8 x 9,8 m. Vlastní hrubé zdivo brány má v základu mocnost 2,27 m. Věž, která byla kolem roku 1522 výrazně snížena, je dnes včetně jehlancové střechy vysoká okolo 13 m. Založení brány spadá do doby založení města, předpokládá se tedy její vystavění mezi roky 1304 - 1337.

Česká brána byla v roce 2003 - 2004 zrekonstruována a nyní je zde umístěna Galerie paní Světlany Žalmánkové.

Hrad Bezděz - Gotický hrad Bezděz je národní kulturní památkou. Byl založen Přemyslem Otakarem II. v letech 1260 – 1278.

Jako královský hrad sloužil až do konce 16. století. Od poloviny 17. stol. byl na Bezdězu zřízen benediktinský klášter. Díky zázračné sošce Panny Marie Montserratské, tzv. Černé Madoně, byl Bezděz až do roku 1785 vyhledávaným poutním místem. Po zrušení kláštera Josefem II. v roce 1785 hrad chátral. S jeho záchranou začal ve 40. letech 19. stol. Kristián z Valdštejna. Dnes je s nádhernou vyhlídkou z 30 m vysoké Velké hradní věže a s gotickou kaplí, jež je architektonickým klenotem rané gotiky ve střední Evropě, významnou dominantou Máchova kraje.

Doksy