Máchův kraj

oficiální stránky turistické destinace

Muzeum Eduarda Štorcha Lobeč

Muzeum se nachází 4 km sv. od Mšena v prostorách bývalé měšťanské školy v prvním patře a je věnováno osobě spisovatele E. Štorcha a jeho tvorbě.

Muzeum se nachází v prostorách bývalé měšťanské školy v prvním patře, je rozloženo do dvou částí. První část seznamuje s osobou spisovatele Eduarda Štorcha, jsou zde ukázky jeho korespondence, zápisků o studiu, rodný list a jiné osobní dokumenty. Dále je zde k vidění expozice ze života pravěkých lidí – lov mamuta, obydlí pravěkých lidí, způsob opracování pazourků, způsob pohřbívání nebožtíků, ukázky skalních maleb. Druhá část seznamuje s ukázkami pazourků, které se našly na území obce Lobeč. Dále pak ukázky románů, které Štorch napsal, a především ukázky z jeho rodné obce – Ostroměři, jeho rodného domu. Muzeum je také vybaveno audiovizuální technikou, kde je promítána ukázka místa, kde Štorch v obci působil, kde je pochován, a kde se nacházejí místa, o kterých psal. Návštěvníci mají možnost se seznámit s dalšími osobnostmi obce, které tvoří neodmyslitelnou součást historie. Muzeum nabízí i možnost večerní prohlídky s osvětlením jednotlivých exponátů (plápolající oheň ve skále, svítící mamutí oči, mamutík v mlhavém oparu, nasvícení geologického naleziště atd.) s ukázkou audiovizuálních projevů pravěkých zvířat. Pro mateřské a základní školy či jednotlivé skupiny je připravena možnost i přenocování v prostorách muzea s touto ukázkou včetně promítnutí zfilmovaného románu od Eduarda Štorcha a dětských pohádek na dobrou noc.

Citace se souhlasem obce Lobeč - "www.muzeumstorch.cz".