Máchův kraj

oficiální stránky turistické destinace

Augustiniánský klášter Vrchlabí

Založen roku 1705 Maxmiliánem z Morzinů. Barokní architektura s prvky klasicismu, dokončen roku 1725, architekt Adam Auer.

Kostel vysvěcen královéhradeckým biskupem Mauriciem Adolfem Karlem z Pharsalu. Sedm portálových oltářů z let 1725 až 1735. Cenné varhany z roku 1895, firma Rieger z Krnova. Na hlavním oltáři vysokém 19 metrů je ústředním motivem obraz sv. Augustina, kterému je kostel zasvěcen (autorem je pražský malíř Franz Dalliger). Umělecky nejhodnotnější je oltář sv. Kříže na pravé straně presbytáře, pravděpodobně práce Jana Františka Pacáka, pomocníka a žáka Matyáše Bernarda Brauna. Pozoruhodné nástropní malby vytvořili vrchlabští Ignác a Gottfried Tauchmannovi. Vnitřní zařízení kostela tvoří harmonický a jednotný celek. 

Obytná budova kláštera byla sídlem přírodovědné a historické expozice Krkonošského muzea. V současné době probíhá rozsáhlá rekonstrukce a muzeum je pro veřejnost do roku 2023 uzavřeno.

Kostel slouží zejména jako koncertní sál, který disponuje výbornou akustikou.

mailVrchlabí

Husova 213, Vrchlabí, 543 01

Telefon:+420 499 456 111
E-mail:info@krnap.cz
Web:www.krnap.cz