Máchův kraj

oficiální stránky turistické destinace
Dominanta města. Stavbu v roce 1546 započal Kryštof Gendorf z Gendorfu. Postaven v renesančním slohu, patří k prvním stavbám svého druhu v Čechách.
Stavitel neznámý, vycházel ze schématu italského kastelu (malé pevnosti či tvrze). Nádvoří nahrazeno vstupní halou. Na dostavbě zámku pracoval pravděpodobně Ital Carlo Valmadi. Původně obklopoval stavbu dvanáct metrů široký vodní příkop, přes který se do zámku vstupovalo třemi mosty. 

Pro návštěvníky volný přístup pouze do vstupní haly, kde je možno vedle intarziemi zdobenými dveřmi spatřit obrazy posledních ulovených krkonošských medvědů (v letech 1665, 1693, 1701 a 1726). 

Z původního zařízení zbývá nejvzácnější památka – renesanční kachlová kamna v bývalém rytířském, dnes ve velkém zasedacím sále. Dominují zde velikostí i výzdobou, jsou jedním z prvních příkladů využití majoliky v českých zemích. Kachle s biblickými náměty nesou letopočet 1545. 

V letních měsících, červenec a srpen, je možné využít prohlídky zámku v rámci Komentovaných prohlídek vrchlabských památek, které organizuje Regionální informační turistické centrum.

Dnes je zámek sídlem městského úřadu.
mailVrchlabí

Zámecká 1, Vrchlabí, 543 01

Telefon:+420 499 405 311
E-mail:posta@muvrchlabi.cz
Web:www.muvrchlabi.cz
www.mestovrchlabi.cz