Máchův kraj

oficiální stránky turistické destinace

Zámek Kopidlno (nepřístupný)

Zámek se zámeckým parkem o rozloze 7, 68 ha, rybníkem a palmovým skleníkem byl vybudován na místě kde původně stávala vodní tvrz z roku 1344, jejímž majitelem byl Petr Kopidlanský. Roku 1948 na zámek přesídlila zahradnická škola, která zde sídlí dodnes.

První písemný údaj o existenci kamenné vodní kopidlenské tvrze je z roku 1527. Tato historická tvrz byla odstraněna v polovině 17. století při stavbě zámku.

Současný zámek stojí v rozsáhlém parku s rybníkem o rozloze 12 ha. Je to samostatně stojící čtyřkřídlá raně barokní budova uzavírající nádvoří, do něhož jsou otevřené, dnes zasklené, pilířové arkády. Vyjma jednopatrové střední části východního křídla je zámek dvoupatrová stavba krytá valbovou střechou. Průčelí se vstupním portálem zdobeným bosáží a schlikovským erbem datovaným 1674 je obráceno k jihu. Mohutná vrata se  dvěma vyřezávanými lvími hlavami pocházejí z 19. století. Na čelním průčelí jsou rovněž umístěny sluneční hodiny. Střecha je ozdobena barokní lucernovou věžičkou s hodinami a cibulkovou bání, s ocasatou hvězdičkou na vrcholu.

Na východní straně zámku je na římse prvního patra umístěna pamětní deska s nápisem: An Gottes Segen, ist Alles gelegen. Erbaut vom Erwein Graf Schlik, im Jahre 1875/6. Volně přeloženo: Všechno spočívá v Božím požehnání. Vystavěno Ervínem hrabětem Schlikem v roce 1875/6.

Interiéry zámku jsou v přízemí klenuté, v patrech mají vesměs stropy ploché. Ve dvou místnostech ve druhém patře západního křídla jsou zachovány dřevěné kazetové stropy a obložení pocházející z druhé poloviny 19. století, tedy z doby poslední přestavby.

Významnou stavbou v zámeckém parku se stala zimní zahrada, postavená roku 1894 dle vzoru Schönbrunského palmového skleníku. Samotný park o rozloze 7,68 ha je rozsáhlý,  přírodně  krajinářský, dendrologicky bohatý (41 taxonů jehličnatých a 129 taxonů listnatých dřevin). Po roce 1945 přešel zámek do majetku státu. Od roku 1948 je účelově využit jako sídlo střední zemědělské školy, nyní střední školy zahradnické. Vnitřní prostory jsou upraveny pro její potřeby, ale původní dispozice z poslední přestavby zámku je v podstatě zachována.

mailKopidlno

náměstí Hilmarovo 13, Kopidlno, 507 32

Telefon:+420 493 552 121
E-mail:info@zahradnicka-skola-kopidlno.cz
Web:http://www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz/