Máchův kraj

oficiální stránky turistické destinace

Posílení strategického řízení ve Svazku obcí Máchův kraj

logo dsomk

Předmětem projektu je vytvoření strategických dokumentů, které budou definovat dlouhodobé dílčí cíle členů Svazku obcí Máchův kraj dle jejich potřeb a preferencí či budou napomáhat k účelnému a efektivnímu naplnění cílů v oblasti správy majetku a ve vybraných oblastech veřejných služeb dopravní infrastruktury (dopravní značení, nemotorová doprava), technické infrastruktury (veřejné osvětlení, kanalizace), veřejného prostranství (městský mobiliář, veřejná pohřebiště), životního prostředí a udržitelného rozvoje (odpadové hospodářství), cestovního ruchu a volnočasových aktivit. V rámci těchto oblastí budou vytvořeny dílčí strategie a koncepce rozvoje, pasporty a studie. Mimo jiné jedním z hlavních zákonů, který ukládá obci povinnost evidovat svůj majetek, je zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví (§ 29 a § 30, Inventarizace majetku a závazků), ve znění pozdějších předpisů.

 plakos strategie
Vytvořeno 23.2.2021 8:51:39 | přečteno 521x | p.hozak