Máchův kraj

oficiální stránky turistické destinace

Destinační management

DSC4102 2

Destinační management Máchův kraj je zapsaný spolek, jehož cílem je spolupráce podnikatelů, obcí a dalších subjektů za účelem rozvoje udržitelného cestovním ruchu v turistickém regionu Máchův kraj. Spolek je oficiální oblastní organizací destinačního managementu s certifikací od České centrály cestovního ruchu CzechTourism.

Mezi hlavní činnosti patří především společný marketing turistické oblasti, tvorba a prezentace společné nabídky turistických produktů, podpora informačních center v oblasti a management destinace s důrazem na zvyšování kvality vzájemné spolupráce. 

Vize pro turistický region Máchův kraj:

  • Máchův kraj je konkurenceschopná atraktivní turistická destinace se silnou jednotnou značkou, která je milá a pohostinná vůči návštěvníkovi. Návštěvník se tu na jedné straně cítí „jako doma“ (pohodlí, autenticita), na druhé straně může prožívat různorodou paletu zážitků se svými blízkými a přáteli. 
  • Nabídka turistických produktů staví na přírodním a kulturním bohatství regionu a podtrhuje neopakovatelné romantické kouzlo tohoto kraje, které bylo v minulosti inspirací mnoha básníkům, spisovatelům, filmařům a dalším umělcům. 
  • Turistická oblast Máchův kraj má stabilní destinační management, který řídí společné aktivity v oblasti cestovního ruchu, a funkční partnerskou síť. Destinační management Máchův kraj je silným a spolehlivým partnerem pro ostatní regiony nejen v Libereckém kraji. Aktivně se se zapojuje do rozvoje cestovního ruchu na úrovni kraje. 
  • Rozvoj cestovního ruchu v Máchově kraji přináší regionu benefity na úrovni sociální, ekonomické a environmentální: a) ekonomické – nové pracovní příležitosti, zlepšení možností pro podnikání, zvýšení kupní síly, rozvoj řemesel a služeb; b) sociální – zlepšení infrastruktury, vybavenosti a úrovně veřejných služeb, oživení místních tradic, zvýšení kvality života a životní úrovně místních obyvatel; c) environmentální – zvýšení odpovědnosti návštěvníků k přírodě, zlepšení ochrany životního prostředí při využívání přírodního, kulturního a historického potenciálu destinace při tvorbě produktů cestovního ruchu

Způsob řízení spolku:

Hlavními orgány spolku jsou členská schůze, správní rada a předseda správní rady, který je statutárním orgánem spolku. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a schází se min. jednou ročně. Kompetence jednotlivých orgánů je uvedena ve Stanovách spolku.

Složení správní rady: 

  • Petr Hozák - předseda správní rady, ředitel organizace KulturaDoksy.cz
  • Ing. Eva Burešová - starostka města Doksy
  • Ing. Karel Schreiner - starosta obce Jestřebí
  • Mgr. Lenka Mrázová - ředitelka Národního geoparku Ralsko
  • Ing. Petr Kubíček -  předseda správní rady Podralský nadační fond

3K platforma  - Kooperace, Koordinace, Komunikace:

V rámci výkonu destinačního managementu funguje pracovní skupina MARKETING, která je tvořena pracovníky  informačních center Máchova kraje, zástupci významných turistických cílů a podnikatelských subjektů. Členové Marketingové skupiny se schází pravidelně několikrát za rok a společně připravují provázanou turistickou nabídku a zajišťují její propagaci a prezentaci. Více o skupině se dozvíte ZDE.


logo lbklogo cestou necestou medium   Logo Machuv kraj ploche EMAIL

Vytvořeno 4.2.2020 11:42:42 | přečteno 3868x | p.hozak